שירי לאדינו ויידיש עם ליה קניג 2012

אורחים  אדם מדר ועילי בר-דויד

 

 

   

ברכות

http://www.youtube.com/watch?v=Uq0enKhS6gU
ורנישקס... http://www.youtube.com/watch?v=n7Qsut_cSHQ
קטעי קישור http://www.youtube.com/watch?v=gbJoJNGSCcA
מרגניות
מילים זלמן שניאור
עיבוד-רמי בר-דוי 
http://www.youtube.com/watch?v=i5sp4L5pex4
כל זמן שהנר דולק
עיבוד-רמי בר-דויד
תרגום בתיה סמולר
http://www.youtube.com/watch?v=u7riWLqIfw0

ארוולס
עיבוד-רמי בר-דויד
נוסח עברי בתיה סמולר

 

http://www.youtube.com/watch?v=QC86IkJ4vSM

רפדוני
שיר השירים ב`, ה'
לחן ניסים ניסימוב
עיבוד-רמי בר-דויד

http://www.youtube.com/watch?v=yAQU17jDtIo

דונה דונה
מילים-אהרון צייטלין  לחן-שלום סקונדה
תרגום-נחמה הנדל עיבוד-רמי בר-דויד

http://www.youtube.com/watch?v=TFPJNUN1OYo 

 

ראקי
עיבוד-רמי בר-דויד
נוסח עברי בתיה סמולר

 http://www.youtube.com/watch?v=2ZdhwqE5NP0

על הדרך
עיבוד-רמי בר-דויד
 http://www.youtube.com/watch?v=34V57CZ_m6s
קרידה
עיבוד-רמי בר-דויד
נוסח עברי בתיה סמולר
 http://www.youtube.com/watch?v=IEQpelqZlts
צימוקים ושקדים:
עיבוד-רמי בר-דויד
נוסח עברי בתיה סמולר
 http://www.youtube.com/watch?v=zheFGDzzVm8
רייזלה
עיבוד-רמי בר-דויד
נוסח עברי בתיה סמולר
 http://www.youtube.com/watch?v=WIxbXw4MjXg
יד ענוגה
מילים זלמן שניאור
עיבוד-רמי בר-דויד
 http://www.youtube.com/watch?v=lVIaeb-9M_w
נומי עלמה
עיבוד-רמי בר-דויד
 http://www.youtube.com/watch?v=wtrpOD7s61g
Go to top